2009-04-15

Sm-eye-le!

Intressant att känna till.

---------------------------------------------

Miljön är viktig för att tolka ansiktsuttryck (utdrag ur artikel i Ny Medicin)

Den kultur eller miljö som vi föds i tycks bestämma hur vi tolkar känslor som uttrycks i ansiktet. I samhällen med hård kontroll över känslor så är ögonen viktigast för att tolka känslor. I samhällen där känslor uttrycks öppnare så är det munnen som mer uttrycker känslor.
/.../
Japanska emotikoner för lycka och sorg beror på hur man placerar ögonen medan amerikanska emotikoner varierar med munnen. I USA så visar emotikoner : ) eller : -) ett lyckligt ansikte J medan : ( eller :- ( visar att man är ledsen L. I Japan använder man symboler som ^_^ för att visa ett lyckligt ansikte medan man använder tecknen (;_;) för ett ledset ansikte. När deltagarna i studien fick bedöma personers lycka eller sorg så tittade japanerna på emotikonernas ögon.
/.../
Resultaten antyder att japaner kan vara bättre än amerikaner på att upptäcka "falska leenden". Om det är ögonens positioner som bestämmer om en persons leende är äkta eller spelat så kan japaner vara duktiga på att upptäcka om en person ljuger eller är falsk.
/.../

---------------------------------------------

Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer: