2010-08-18

Väderbiten kundvård

I går använde jag mig av SJ:s kundklagomålsformulär på deras hemsida p.g.a. det här.

De har rejäla hanteringstider för klagomål på SJ. 7-10 veckor kan man få vänta på svar som missnöjd kund uppgav de i ett vändande mail. Och vet ni varför? Vad tror ni att SJ uppger är anledningen till den orimligt långa väntetiden?

Den snörika vintern.

Vad ska man säga? Får väl bara hoppas att snön kommer sent i år.

Inga kommentarer: