2011-02-23

Memmas krönika i Event & Expo 1-2011

Bjud in!

Jag pratade med en utställare häromdagen. Mässan skulle gå av stapeln om några veckor och jag frågade om hon hade bjudit in till mässan. ”Nej”, svarade hon. ”Besökarna kommer ju ändå till vår monter.”

Det här är ett vanligt tänk hos många utställare. Varför ska jag bjuda in – besökarna lär ju inte missa vår monter på mässan!

Men det resonemanget bygger på att det finns besökare. Dagens mässbesökare går inte på en mässa av gammal vana. Deras stora fråga är ”What’s in it for me?”. Om vi inte får dem att förstå vilken nytta som ett mässbesök kan ge dem, väljer de mest troligt bort det.

Ju fler utställare som före mässan berättar om sina erbjudanden, vad de kommer att visa på mässan, vad som kommer att hända i deras montrar, desto fler anledningar får besökarna till att avsätta en dag för att gå på mässan. Naturligtvis måste arrangören göra sitt för att marknadsföra mässan, men för besökaren kan en inbjudan från en utställare vara avgörande.

Fundera på vad som kan locka just din målgrupp. Baka gärna in de professionella nyttorna, som mässerbjudande, kunskap eller produktprover, med privata nyttor, till exempel kaffe, sköna sittplatser, gåva eller rolig tävling. Bjud sedan in via alla kanaler som ni kan nå er målgrupp: brev, facebook, mail, i säljsamtalen, via hemsidan…

Det ska inte undgå en enda av era kunder och potentiella kunder att det kan löna sig att besöka mässan!

Du kan också läsa krönikan här, på sidan 28:

Inga kommentarer: