2014-12-16

Memmas julkalender för utställare – lucka 16

När monterpersonalen målen förstår, 
de många fler och bättre möten uppnår. 

Inga kommentarer: