2013-11-15

Låt mässdeltagandet leva längre med en film

Låt mässdeltagandet leva längre! Som utställare kan du göra precis som smyckemässan Precious: dokumentera och visa vad som hände i er monter och vad era kunder tyckte. Använd det i er marknadsföring och kommunikation med era kunder!Precious - Stockholm Nordic Watch & Jewellery Fair. 

Inga kommentarer: